Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υδρορροή 5μ, 4μ, 3μ, 2μ
Διατίθεται ανά μέτρο.
Πάχος: 0,50mm
Άνοιγμα: 125mm