Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διατίθεται ανά μέτρο.
Μεγέθη: 5μ, 4μ, 3μ, 2μ
Πάχος : 0,50 mm
Άνοιγμα: 125 mm