Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διατίθεται ανά μέτρο.
Πάχος: 0,50mm.
Διάμετρος: Φ80 και Φ100