Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διατίθεται ανά μέτρο.
Πάχος: 0,50mm
Διάμετρος: Φ80 και Φ100.