Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διατίθεται ανά τεμάχιο.
Διάμετρος σωλήνα: Φ80
Τύπος: Κλειστή, Ανοιχτή, Πολύ Ανοιχτή
Διαστάσεις: 62ο, 72ο, 88ο
Πάχος: 0,50mm