Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διατίθεται ανά τεμάχιο.
Πάχος: 0,50mm.
Άνοιγμα: 125mm.